DR står overfor nedskæringer: Få overblikket her

Det er en kendt sag, at public service for tiden er ramt af store nedskæringer og besparelser. Dette har konsekvenser for især DR, der har offentliggjort, at de i fremtiden vil nedlægge flere hundrede stillinger samt lukke adskillige programmer, kanaler og radiostationer ned.

Ny public service-kontrakt er lig med store besparelser for DR

Som en konsekvens af det nyeste medieforlig blev der i september 2018 indgået en ny public service-kontrakt mellem DR og Kulturministeriet. Kontrakten blev indgået for perioden 2019 til 2023 og lyder på, at der skal spares med 20 procent over de næste år. Det er målet, at der er i 2021, skal være gennemført besparelser for i alt 420 millioner kroner, og i de efterfølgende to år skal yderligere 250 millioner kroner findes ved at nedbringe blandt andet faste udgifter.

Nedskæringerne har stor betydning for mange danskere, der må sige farvel til flere tv-kanaler og radiostationer, men også mellem 375 og 400 medarbejdere hos DR er blevet opsagt, fordi deres stillinger er blevet nedlagt.

Farvel til flere tv-kanaler og radiostationer

Besparelserne medfører som bekendt, at vi i den nære fremtid må vinke farvel til flere dele af det DR, vi kender i dag. Mere specifikt bliver de seks eksisterende tv-kanaler samt otte radiokanaler skåret ned til henholdsvis tre tv-kanaler og fem radiokanaler.

Det er især sports- og underholdningsdelene af DR, der bliver ramt af de store nedskæringer, og samtidig skal man forvente at komme til at se markant mindre til udenlandsk fiktion samt livsstilsudsendelser. Områder, der vil komme udenom besparelserne, inkluderer DRs tv-drama, dokumentar og indhold til små børn. Samtidig vil DRs kor og orkestre ikke blive ramt af besparelserne.

Flere velkendte tv-programmer vil enten blive sløjfet helt eller rykket. Heriblandt Tour de France som ikke længere vil blive vist på DR. Programmer som ”Gejst”, ”Langt fra Borgen”, ”Sundhedsmagasinet”, ”Antikduellen”og ”Guld i købstæderne”vil ikke få nye sæsoner i de kommende år. Selvom mange velkendte programmer bliver droppet, kan man dog stadig se frem til, at nogle af dem, vi flittigt ser i dag, fortsætter i fremtiden, heriblandt ”Den Store Bagedyst”.

TV-Avisen, der på nuværende tidspunkt sendes flere gange dagligt i både korte og lange versioner, bliver skåret ned til at blive vist færre gange i løbet af dagen – de korte udsendelser om eftermiddagen bliver lukket, mens den længere TV-Avis vil blive rykket frem til klokken 21.00 i år 2020.

Det er dog ikke kun programmerne, der kommer til at ske markante ændringer ved, for selve tv-kanalerne bliver der også rykket godt rundt på. DR1 og Ramasjang vil fortsætte på normal vis, men DR3 og DR Ultra vil fra 2020 kun kunne ses online på streamingkanalen DRTV, som DR har planer om at satse mere på i forbindelse med de mange omlægninger. Har man adgang til online streaming, skal man altså ikke bekymre sig om at skulle undvære de to anerkendte kanalers indhold. Til gengæld skal vi sige farvel til både DR2 og DR K, som kommer til at blive lagt sammen til én kanal under navnet DR2+, hvor der vil være fokus på især samfund og kultur. På DR2+ vil der blive lavet nye udsendelser, der er rettet mod nye og yngre målgrupper, og så vil man også kunne finde meget af denne nye kanals indhold på DRTV.

Når det kommer til radiokanalerne, vil fokus også her blive flyttet over på streaming, mens vi skal sige farvel til de tre radiokanaler P6 Beat, P7 Mix og P8 Jazz. Resten af DRs radiokanaler, det vil sige P1, P2, P3, P4 samt P5, vil fortsætte efter nedskæringerne.

Tvunget til at prioritere

De mange nedskæringer har været roden til bekymringer hos mange, der frygter, at DR i fremtiden ikke på samme måde som i dag vil have ben at gå på, men hos DR understreges det, at besparelserne handler om at prioritere særligt vigtige områder over mindre vigtige områder og langt fra om at nedlægge DR.

Generaldirektør Maria Rørbye Rønn siger, ”vi kører ikke en grønthøster jævnt hen over hele DR, men foretager klare prioriteringer for at kunne satse på de områder, hvor vi kan noget helt særligt. Dem skal vi fastholde og udvikle. Samtidig skal vi være helt åbne om, at konsekvensen er, at der er noget, vi nedprioriterer. Vi skal være modige, ambitiøse og ikke mindst stå ved de valg, vi nu træffer.”

Desuden skal seerne ikke forvente, at dette er sidste gang, man i den nære fremtid vil høre om store besparelser hos DR, da organisationen om tre år igen skal gennemføre en ny spareplan.

Public service flyttes fra flow til on demand

DR og TV 2 er præget af nedskæringer og besparelser, og derfor vil de i løbet af de næste få år satse mere på on demand tjenester end på flow-tv. Det betyder, at de flow-kanaler, vi kender fra vores tv i dag, i de kommende år efterhånden vil blive mere og mere erstattet af on demand-tjenesterne DRTV og TV 2 Play.

De udvidede on demand-tjenester vil få langt mere indhold end flow-kanalerne, og indholdet vil være tilgængeligt for seerene på alle tider af døgnet. Til gengæld vil det blive op til seerne selv at opsøge det indhold, de ønsker at se. Det kan have udfordringer for seertallet, da mange i dag falder fra på især live-indhold på on demand-tjenesterne, da der er stor forskel på, hvad seere ønsker at gå tilbage og se. Det kommenterer DRs digital chef Michael Arreboe på, og siger at “generelt er streaming svagest på det aktuelle her og nu indhold, såsom nyheder og sport, for alt andet lige er det mindre attraktivt at se en fodboldkamp eller nyheder fra i går.”

Seertallene på online streaming halter langt efter seertallene på flow-tv, men på TV 2 Play har man givet forbrugerne mulighed for at streame live-tv, og det hjælper på det. Det er forventet, at seertallene på on demand-tjenesterne vil stige i løbet af de kommende år.

DR og TV 2 arbejder på at finde en balance, så on demand-tjenesterne i fremtiden vil have langt mere stof tilgængeligt end på nuværende tidspunkt. De vil også gøre det mere tiltalende at se især mindre populære udsendelser som samfundsmæssige- og kulturelleudsendelser og -serier, som begge har lave seertal on demand, for så mange seere som muligt.

“Vores udfordring er, at brugen af det mere specialiserede stof, vi har inden for samfund og kultur, på DRTV ikke er særligt god. Det betyder ikke, at det hele er skidt, eller at alt skal gøres op i seertal. Men den digitale brug af det her stof er der bare ikke endnu. Derfor skal formidlingen og tilgangen ændres, for ellers mister vi brugerne under 40 eller 50 år, når det kommer til samfund og kultur,” siger direktøren for DR Medier Henriette Marienlund.

Årsagen til disse ændringer i det flow-tv, vi kender i dag, skyldes fra DRs side, at tv-kanalen er ramt af store nedskæringer, som har konsekvenser på flere punkter. Flere af DRs tv-kanaler lukker ned eller slås sammen, og meget stof rykkes som sagt til DRTV. Hos TV 2 skyldes ændringer til dels besparelser og til dels en ny treårig strategiplan. Det er dog ikke kun seerne, som besparelserne hos DR og TV 2 går ud over, for de har også konsekvenser for den årlige julefrokost samt kanalernes medarbejdere, som har oplevet store mængder af fyringer gennem efteråret.